WESELL

  • Cộng tác viên bán hàng không cần bỏ vốn, không phải nhập hàng, chỉ cần đăng bài quảng cáo, giới thiệu bạn bè. WESELL sẽ lo toàn bộ việc giao hàng, thu tiền và thanh toán hoa hồng cho cộng tác viên
  • Đại lý có thể nhập sỉ chiết khấu cao từ nhà cung cấp và phát triển mạng lưới cộng tác viên bán hàng cho riêng mình

Đăng nhập